مطالب جالب!
مطالب جالب!

رکورد بلندترین ناخن جهان بلندترین ناخن دنیا متعلق

رکورد بلندترین ناخن جهان 
 بلندترین ناخن دنیا متعلق

رکورد بلندترین ناخن جهان
  بلندترین ناخن دنیا متعلق به یک مرد چینی است. این مرد حاضر نشد در ازا دریافت 10 هزار دلار، ناخن 30 سانتی خود را کوتاه کند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید