مسیر سبز
مسیر سبز

رکورد طولانی‌ترین مکالمه تلفنی شکسته شد ایسنا: طولانی‌ترین تماس

رکورد طولانی‌ترین مکالمه تلفنی شکسته شد
 ایسنا: طولانی‌ترین تماس با تلفن همراه، توسط زوجی لتونیایی به ثبت رسید.

این مکالمه تلفنی 54 ساعت و 5 دقیقه با اپراتور تلفن همراه لیتوانی Tele 2 انجام شده است که جایزه‌ای 15 هزار لیتاسی را برای این زوج پرحرف به همراه داشته است.

پیش از این، طولانی‌ترین مکالمه تلفنی با 43 ساعت، 8 دقیقه و 55 ثانیه از آن دو سوئیسی بود که در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.

هر چند این دو زوج تصمیم داشتند تا مکالمه تلفنی خود را همچنان ادامه دهند، اما پزشکان ناظر بر این مکالمه طولانی به جهت به خطر افتادن احتمالی سلامتی دو شرکت کننده مانع از ادامه گفتگوی آنان شدند.

قرار است تا در مراسمی نام این دو زوج لتونیایی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید