مطالب جالب!
مطالب جالب!

ریلکسیشن و تعاریف و فواید آن اگر ریلکسیشن هر

ریلکسیشن و تعاریف و فواید آن 
 اگر ریلکسیشن هر

ریلکسیشن و تعاریف و فواید آن
اگر ریلکسیشن هر روز انجام شود، چندین خاصیت دارد: استرس را کم می‌کند، باعث مدیریت بهتر جسم و روح می‌شود ، از مشکلات تنفسی پیشگیری می‌کند، تعداد دفعات حمله های آسم را کاهش می‌دهد، کیفیت خواب را بهبود می‌بخشد و حتی عزت نفس را هم ارتقا می‌بخشد: در فازِ همراه با خویشتن و گوش دادن به بدن، به طور کلی فرد احساس بهتری در جسمش دارد…
نفس بگیرید، بیرون بدهید…طبابت های جایگزین که ریلکسیشن را مورد توجه قرار می‌دهند، بسیار زیادند، از جمله آنها می‌توان اشاره کرد به: یوگا، مدیتیشن، تایی چی، سورفولوژیی و غیره. با این حال، تکنیک های بسیار ساده ای وجود دارند که کمک می‌کنند شما در خانۀ خود به آرامش برسید. اولین روش: تنفس است! این روش، ساده ترین و سریع ترین راه برای تخلیۀ فشارهاست. تنفس را با فروبردن هوا و باد کردن شکم تان و بدون حرکت دادن بالاتنه انجام دهید، سپس چه با ثابت نگه داشتن و چه با داخل بردن شکم ، هوا را بیرون بدهید.
مقدار هوای تخلیه شده به طور قابل توجهی بیشتر از تنفس معمولی (تنفسی که با استفاده از قسمت بالای شش ها انجام می‌گیرد) است. این تکنیک بی واسطه باعث ترکیب بهتر اکسیژن با خون می‌شود، اما هر تأثیر دیگری که از این شیوۀ تنفس بر آرامش گفته می‌شود، بلوف است!   یافتن بدن خودروش دیگر  شامل اندیشیدن است، و آگاه شدن نسبت به وضعیت هایی است که ما روزانه در آنها قرار داریم. ناتالی پِرِتی، که متخصص سورفولوژی و مربی است، توصیه می‌کند که الزاماً در روز، زمان هایی را تبدیل به تمرین ریلکسیشن کنید. برای مثال: وقتی زیر دوش هستید با توجه زیاد، تمام قسمت های بدن تان را که صابون زده اید، بشویید.
هنگامی که در حال نوشیدن قهوه تان هستید، این کار را با طمأنیه و آرامش انجام دهید تا حس های ذائقه ای تان، از مایع داغ تأثیر بگیرند و دهان تان، مری تان و… تحریک شوند. هدف از این اقدامات این است که شما بدن خود را بیابید و احساسات تان را که به واسطۀ عادات غیر قابل مشاهده شده اند، کشف کنید. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید