مطالب جالب!
مطالب جالب!

زایمان در ماشین حمل اجساد! زنی در آمبولانس حمل

زایمان در ماشین حمل اجساد! 
 زنی در آمبولانس حمل

زایمان در ماشین حمل اجساد!
زنی در آمبولانس حمل اجساد در هندوراس زایمان کرد. این زن از یکی از محلات فقیرنشین هندوراس به بیمارستان می‌رفت که ناگهان در هنگام عبور از مقابل ساختمان پزشکی قانونی دچار درد شدیدی شد. در این هنگام یکی از کارکنان دادگاه قانونی با آمبولانس حمل اجساد از ساختمان پزشکی قانونی خارج می‌شد. این مرد و همکارانش زن را داخل آمبولانس قرار دادند تا او را به بیمارستان انتقال دهند. اما این اتومبیل در میان ترافیک گرفتار شد. در این گیرودار زن در آمبولانس حمل اجساد زایمان کرد و پسرش را به دنیا آورد. او به همراه نوزادش به بیمارستان انتقال داده شد تا از خدمات درمانی لازم بهره‌مند شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید