مطالب جالب!
مطالب جالب!

زایمان پنهانی یک دختر 14 ساله در حمام!! (+عکس) سه

زایمان پنهانی یک دختر 14 ساله در حمام!! (+عکس) 
 سه

زایمان پنهانی یک دختر 14 ساله در حمام!! (+عکس)
سه روز بعد از این حادثه زمانیکه مادرش در حال تمییز کردن اتاق بود متوجه جعبه کفش شد و زمانیکه جسد یک نوزاد را در آن دید با پلیس تماس گرفت و اینجا بود که دست این دختر رو شد. مادرش میگوید یکبار به وضعیت ظاهری او شک کردم اما وقتی از او تست بارداری گرفتم جواب آزمایش منفی بود و تعجب میکنم که این دختر چگونه توانسته است با این شرایط سخت و به تنهایی وضع حمل کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید