بررسی خودرو
بررسی خودرو

زشت‌ترین‌های نمایشگاه شانگهای این روزهای که نمایشگاه بزرگ شانگهای برپا

زشت‌ترین‌های نمایشگاه شانگهای 
 این روزهای که نمایشگاه بزرگ شانگهای برپا

زشت‌ترین‌های نمایشگاه شانگهای
این روزهای که نمایشگاه بزرگ شانگهای برپا شده و کمپانی‌های خودروسازی جهان با قدرت در آن شرکت کرده‌اند، بعضی محصولات آن‌ها کماکان زیبایی کافی را ندارند و شاید حتی لقب "زشت" هم با کمال شایستگی بگیرند.
در این قسمت می‌توانید عکس‌های بعضی از زشت‌ترین خودروهای این نمایشگاه را مشاهده کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید