اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

زلاتان، شکارچی گوزن! (عکس) به گزارش ""،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺋﺪﻱ "Expressen"، روز

زلاتان، شکارچی گوزن! (عکس)
به گزارش ""،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺋﺪﻱ "Expressen"، روز یکشنبه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ که ﺯﻻﺗﺎﻥ ﻛﻪ ﺍین روزها ﺩﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ سال نوی میلادی ﺩﺭ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮد، در روزهای اخیر ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺯﻻﺗﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﻳﻚ ﮔﻮﺯﻥ ٥٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ آﻭﺭﺩﻩ است . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺋﺪ، ﻗﺎﻧﻮنی است، ﻭﻟﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﻛﻨﺶ منفی ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺷﺪﻩ است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید