هر روز!
هر روز!

زلزله جالق را لرزاند : زلزله جالق را لرزاند

زلزله جالق را لرزاند : زلزله جالق را لرزاند

زلزله جالق را لرزاند
: زلزله جالق را لرزاند
: به گزارش بولتن نیوز، زلزله ای به بزرگی 3.9 ریشترساعت 17:47:42 مرز پاکستان و سیستان و بلوچستان،حوالی جالق(سیستان و بلوچستان) را لرزاند.
به گزارش : این زمین لرزه در طول جغرافیایی: 63.27،عرض جغرافیایی: 27.26 و در عمق 12 کیلومتری زمین رخ داده است.
از خسارات احتمالی زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید