مسیر سبز
مسیر سبز

زمان اجرای طرح «پزشک خانواده اقماری» خبرگزاری فارس: حسن

زمان اجرای طرح «پزشک خانواده اقماری»
خبرگزاری فارس: حسن اسماعيلي: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با تصویب شورایعالی سلامت طرح جدید «پزشک خانواده اقماری» در برخی استان‌ها که هنوز برنامه پزشک خانواده در آنها اجرایی نشده است، طی 3- ۲ هفته آینده اجرا می‌شود.

حسن امامی‌رضوی افزود: یکی از برنامه‌های جدید وزارت بهداشت که ایده دکتر طریقت است، اجرای طرح پزشک خانواده اقماری در استان‌هایی است که هنوز پزشک خانواده در آنها اجرایی نشده و دسترسی مردم به خدمات پزشکی در آنها محدود است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح پزشکان متخصص یا عمومی و پیراپزشکان به صورت اقماری و نوبتی مثلا برای یک مدت 15 روزه به یک منطقه خاص اعزام می‌شوند و خدمات درمانی را به صورت سرانه‌ای‌ به مردم آن منطقه ارائه می‌کنند.

 معاون وزیر بهداشت گفت: شکل اجرای این طرح و نحوه پرداخت آن شبیه برنامه پزشک خانواده است و پزشکان و پیراپزشکان مجری این طرح بر اساس عملکرد و ارائه خدمات به یک جمعیت معین به صورت سرانه‌ای مبلغی را دریافت می‌کنند.

 وی افزود: البته این طرح دقیقا طرح پزشک خانواده نیست اما شباهت‌های زیادی به آن دارد. امامی‌رضوی ادامه داد: مناطقی که طرح پزشک خانواده اقماری در آنجا اجرا می‌شود، عمدتا شهرهایی کوچکی هستند که ممکن است جزو مناطق دورافتاده باشند یا حتی مناطقی در نزدیکی شهرهای بزرگ که دسترسی مردم به خدمات پزشکی در آنجا هنوز مطلوب نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید