مسیر سبز
مسیر سبز

زمان واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی خبرگزاری فارس: رئیس

زمان واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی
خبرگزاری فارس: رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: عیدی ۴۰۲هزار و ۵۰۰تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی از فردا پرداخت می‌شود.
 
علی‌اکبر خبازها  درباره پرداخت عیدی بازنشستگان اظهار داشت: تأمین اجتماعی یک میلیون و 70 هزار نفر بازنشسته دارد که 700 میلیارد تومان برای پرداخت عیدی آنها اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی 402 هزار و 500 تومان است و از فردا پرداخت می‌شود.

خبازها درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال بیان داشت: یک هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است.

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده بیان داشت: حقوق بازنشستگان باید همسان با تورم 31.5 درصدی اعلام بانک مرکزی افزایش یابد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید