هر روز!
هر روز!

زمینه های اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی وقوع انقلاب اسلامی

زمینه های اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی 
 وقوع انقلاب اسلامی

زمینه های اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی
وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 نتیجه فضای بسیار مستعدی بود که آن روزها در ایران وجود داشت.این فضا ناشی از عوامل متعددی بود که یکی از این عوامل زمینه های اجتماعی پیدایش انقلاب اسلامی بود که در زیر به چند مورد آن می پردازیم:

در دوران طاغوت فساد بزرگی در ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی جامعه را فرا گرفته بود.این فساد بزرگ زمینه را برای افزایش نارضایتی های مردم و در نهایت انقلاب مساعد ساخت.برخی از مظاهر این فساد بزرگ به شرح زیر است:

1- فساد حکومت پهلوی:
وقتی شاه برای سفر زمستانی به سوئیس می آمد،ابتدا دو هواپیما بارهای او و اطرافیان را می آوردند.سپس دو طبقه کامل از یک هتل مجلل برای دو ماه اجاره می شد و این در حالی بود که شاه ویلایی بسیار مجلل در یک نقطه خلوت برای خود خریداری کرده بود.آنگاه،شاه و همراهانش با یک هواپیمای دربست وارد می شدند.در طول سفر هم هواپیماهای اختصاصی متعددی،ملزومات سفر آن ها را با رفت و آمد های مکرر تأمین می کردند.
در ویلایی مجلل شاه ،اتاق شاه از همسرش به دستور شاه جدا شد تا وی بتواند با صرف پول های گزاف از بیت المال مسلمین ،چهره ها ی مشهور سینمایی غرب و... را دعوت کند که از آن جمله می توان به بریژت باردو(هنرپیشه مشهور فرانسوی ) اشاره کرد.شاه حتی در زمانی که در ایران بود هرگاه دندانش درد می گرفت با صرف هزینه های گزاف، دندانپزک گرانقیمتی را از سوئیس به ایران می آورد و با اهدای پول کلان و هدایای سنگین و تقبل مخارج سفر و تفریحات گاه دو هفته ای او در ایران ،به درمان دردی می پرداخت که با هزینه کمی در ایران قابل درمان بود.
درآمد فراوان قاچاق این مواد ،صرف هرزگی ها و قماربازی های اشرف و سایر درباریان در ایران و خارج از ایران می شد
سفیر وقت ایران در سوئیس یک بار برای تهیه پمادی جهت مداوای خارش دست شاه،هواپیمایی را در بست به لندن فرستاد تا ده حلقه از پماد مورد نظر را برای شاه بیاورد،زیرا پمادی با نام مورد دستور شاه در سوئیس وجود نداشت.بلکه مشابه آن با نامی دیگر موجود بود اما سفیر معتقد بود امر شاه باید همان طور که هست اجرا شود.
ولخرجی های شاه و اطرافیان در سوئیس تا بدان حد بود که بارها مورد اعتراض مطبوعات سوئیسی و اروپایی قرار گرفته بود اما سفیر می کوشید با اهدای هدایای گران قیمت به روزنامه نگاران صدای آن ها را خاموش کند اما برخی پول می گرفتند و در عین حال به انتقادات خود شدت می دادند.این اعتراضات منجر به تظاهرات دانشجویی علیه حضور شاه در سوئیس می شد.(2)
تاثیر این فسادها،در ایجاد انگیزه برای اوجگیری انقلاب اسلامی را می توان در شعارها و دیوار نویسی های آن زمان مردم مشاهده کرد:
ـ نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است.
ـ شاه مظهر رذالت،دنائت،لئامت و فساد است.
ـ اسلام دین جنبش و جهاد است،برنامه اش کوبیدن فساد است.
ـ تا شاه در ایران است،فساد هم هست.
ـ مرگ بر رژیم فاسد.
سعدی می گوید:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی                                               برآورند غلامان او درخت از بیخ
وقتی پادشاه مملکتی چنین دزد و عیاش شد،تکلیف درباریان و عوامل حکومتی مشخص است.بسیاری از آنها وسیله ای شده بودند تا اخلاقیات کثیف شاه در جامعه نیز رواج پیدا کند .

2-گسترش شدید فساد اجتماعی
3- اوج گرفتن شکاف طبقاتی: در سال های نزدیک پیروزی انقلاب اسلامی مهاجرت از روستاها به شهرها اوج گرفت.یکی از دلایل این امر،مدیریت پراشتباه اصلاحات ارضی در روستاها بود که روستاییان را به سمت شهرها سوق می داد.برخی از این روستاییان با تشکیل حلبی آبادها و برخی دیگر با تشکیل مناطق مستضعف نشین در حاشیه شهرهای بزرگ تصویر نا زیبایی از شکاف طبقاتی ایجاد کردند.این امر در حالی بود که حاکمان و برخی از دولت مردان پهلوی با ساخت کاخ های متعدد در شهرهای بزرگ یا خوش آب و هوای کشور بر این تضاد دامن زدند.
4- نفوذ گسترده عوامل بیگانگان در ارکان رژیم پهلوی : حبیب ا... رشیدیان ،که سال ها پیش از سلطنت رضا خان پیک مخصوص او با انگلیسی ها بود،خاطرات مفصلی نقل می کند که نکته مهم آن این است که معرف رضاخان به انگلیسی ها ،عین الملک از بزرگان بهاییت بود.(4)این معرفی نشان می دهد که رضا خان فردی بی دین بوده است .با این تحلیل دیگر تعجبی ندارد اگر بفهمیم که او با علمای اسلام به شدت بدرفتاری می کرد،بر ملت مسلمان سخت می گرفت،فرزندانش را به دبستان مخصوص بهاییان می فرستاد،بی حجابی را در کشور اجباری کرد و هر گونه تعزیه و عزاداری را در کشور حتی در تاسوعا و عاشورا ممنوع کرد.
این حقیقت را نمی توان انکار کرد که نفوذ گسترده بهاییت در ارکان رژیم پهلوی و تلاش آشکار آنان برای نابودی دین اسلام از جمله دلایل ظهور انقلاب اسلامی بود.بهاییان در کنار عناصر فراماسون و صهیونیست ،در دوران پهلوی نقش مهمی در ارکان حکومت داشتند.در این دوران با توجه به نفوذ آمریکا و اسرائیل،تلاش گسترده ای برای رسمیت بخشیدن به بهاییت می شد؛زیرا آنها در تثبیت رژیم سلطنتی و حکومت شاه سهم چشمگیری داشتند به گونه ای که برخی از نزدیکان شاه و خاندان پهلوی و کارگزاران و متولیان مقام های کلیدی و حساس کشور بهایی بودند.(5)
این حقیقت را نمی توان انکار کرد که نفوذ گسترده بهاییت در ارکان رژیم پهلوی و تلاش آشکار آنان برای نابودی دین اسلام از جمله دلایل ظهور انقلاب اسلامی بود
تأیید انقلاب سفید شاه،همکاری با ساواک،جلب حمایت دولت های بزرگ از شاه و سلطنت او به وسیله اسرائیل و عضویت در حزب رستاخیز ،بخشی از مواضع سیاسی ف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید