مسیر سبز
مسیر سبز

زمین لرزه 4 ریشتری در گلستان واحد مرکزی خبر: مرکز

زمین لرزه 4 ریشتری در گلستان
واحد مرکزی خبر: مرکز لرزه نگاری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران زمان این زمین لرزه را ساعت سیزده و 42 دقیقه اعلام کرد .
 
از خسارات احتمالی این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده تاکنون گزارشی دریافت نشده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید