هر روز!
هر روز!

زنانه سیاست کنید! زنانه سیاست کنید! به گزارش :

زنانه سیاست کنید! زنانه سیاست کنید! 
 به گزارش :

زنانه سیاست کنید!
زنانه سیاست کنید!
به گزارش : نقش زن در تحکیم رابطه همسران غیرقابل انکار است. در گذرگاه های مختلف زندگی بشر، آثار عمیقی از رد پای زنان؛ هم در زندگی های پایدار و هم در زندگی های مترلزل و فرو ریخته شده، به چشم می خورد . این امر خود نشان گر اهمیت مسئولیت خطیر زنان درعرصه ی حفظ ، تداوم و تعادل یک رابطه ایده آل و مستمر در مبحث همسران می باشد.

زنانه سیاست کنید! : زنانه سیاست کنید!
: زنانه سیاست کنید!
 
مردها دوبار تربیت می شوند؛ یک بار توسط والدینشان، بطور ی که بتوانند فرزند خوبی برای آنها باشند و بار دوم توسط همسرشان به نحوی که بتوانند شوهر خوبی برای همسرشان باشند، اما اگر در این راستا قدمی برداشته نشود، تحولی صورت نخواهد گرفت.
 
تفاوت های فردی همواره در طبیعت خلقت انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بر همین الزام، پیوسته تعارفات کوچک و بزرگ میان همسران وجود داشته است. زنان قابلیت های بسیاری برای برانگیختن نقاط قوت رفتاری در شوهرشان دارند. تقریباً همه مردان می توانند یک شخصیت مثبت دارا باشند و این ، بستگی به شیوه رفتاری همسرشان دارد. به عبارتی می توان گفت:مردها دوبار تربیت می شوند؛ یک بار توسط والدینشان، بطور ی که بتوانند فرزند خوبی برای آنها باشند و بار دوم توسط همسرشان به نحوی که بتوانند شوهر خوبی برای همسرشان باشند، اما اگر در این راستا قدمی برداشته نشود، تحولی صورت نخواهد گرفت. در اینجا می خواهیم بخشی از شگردهای همسرداری یا اصطلاحاً سیاست های زنانه را در جهت ارتقاء استقامت پایه های یک زندگی مشترک، در محور روابط همسران، از نظر بگذرانیم،
 
بنابراین این مطلب را صرفاً زنانی بخوانند که می خواهند بدانند «چگونه می توان شوهر خود را به مهری مستمر و عمیق آلوده گرداند؟!»
 
*سعی کنید در طول زندگی، برای شوهرتان همسری کنید، هیچ لزومی ندارد برایش مادری کنید!
 
* همسرتان را به عنوان یک مرد بپذیرید و برای شناخت دنیای مردانه او دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.
 
* همسر خود را به چشم یک شی ء مسۆول ننگرید. بلکه به شخصیت وجودی او احترام بگذارید. - جنبه یا بخش هایی از شخصیت شوهرتان را که باعث تمایز او از سایرین می شود مورد توجه و تحسین قرار دهید.
 
* برای این که همسرتان با شما روراست باشد سعی کنید او را درک کرده و برای افکار و احساساتش ارزش قایل شوید اگر حرف ها و گفته های او مطابق میل شما نیست از خود واکنش تند نشان ندهید زیرا به این وسیله بذر بی اعتمادی در زندگی خود می کارید.
 
* وقتی همسرتان با شما درد دل می کند و راز دلش را با شما در میان می گذارد، احساساتش را بپذیرید و به او نگویید که اسرار درونش ناخوشایند و بی رحمانه است.
 
* به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید زیرا انتقاد پیاپی باعث می شود که شوهرتان از شما فاصله بگیرد.
 
* او را به درک نکردن ، عدم صمیمیت و بی احساس بودن متهم نکنید. زیرا او درک کردن ، صمیمیت و با احساس بودن را به شیوه مردانه نشان می دهد.
 
* به یاد داشته باشید معمولاً مردها آن گونه که شما به آنها می نگرید، به خود نمی نگرد.
 
* نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید. این امر اتفاق نمی افتد مگر این که همسرتان این نیازها را باز گوید و به همین جهت در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیازهایش از وی سۆال کرده و دیدگاههای واقعی وی را نسبت به خود و زندگی تان دریابید و در نهایت جوابی را که شوهرتان می دهد فاقد انتقاد و جبهه گیری بپذیرید.
 
* گاهی گفتگوی متعادل می تواند قفل هایی که بر زندگی عاطفی همسرتان زده شده، باز کند. گفتنی ها را بگویید، امّا به موقع! منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.
 
در صورت مطلع شدن از رفتار یا تصمیمی از جانب شوهرتان که برای شما خوشایند نیست، هرگز کاری نکنید که در دفعات بعدی، طوری رفتار کند که تا جایی که ممکن است شما مطلع نشوید. (اعتماد او را نسبت به ظرفیت خود نکاهید!)
 
* زمانی که همسرتان با شما صحبت می کند به دقت به حرفهای او گوش فرا دهید زیرا عدم توجه شما به گفته های او عدم علاقهء شما را نشان می دهد. - صادق باشید، چون فقط در این صورت است که حق دارید از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه داشته باشید.همزمان با رعایت اصل صداقت، بدانید هیچ لزومی ندارد هر مطلبی، با هر مضمونی بازگو شود!
 
* هیچ وقت از کارهایی که همسرتان برای جلب محبت شما انجام می دهد انتقاد نکنید برای مثال وقتی او به شما محبت می کند، آن را بیش از اندازه لوس ندانید او به شیوهء خود ابراز محبت می کند.
 
* او را به شیوه خودتان دوست نداشته باشید بلکه به وجود او نیز اهمیت بدهید. به عنوان مثال اگر در سالگرد ازدواج تان ، هدیه ای به او می دهید سعی کنید از قبل در مورد هدیهء مورد علاقه اش اطلاعاتی به دست آورید.
 
* از همسر خود انتظار نداشته باشید که با تمامی طرح ها و ایده ها و افکار شما موافق باشد و آنها را تحسین کند. واقع بین باشید و به او اجازه دهید که نظرش را هر چند که برخلاف میل شما باشد، بیان نمایید.
 
*اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته را زمانی که وی عصبانی است بیشتر مراعات کنید. در بسیاری اوقات حالت روحی او برای ابراز محبت به شما مناسب نیست و اصرار زیاد شما منجر به مخالفت شدید او می شود.

* برای همسر خود نقش یک زن حساس و شکننده را بازی نکنید. زیرا این حالت شما باعث می شود که همسرتان فکر کند شما ضعیف و بی طاقتید و اگر چیزی بگوید باعث رنجش تان می شود.
 
* سعی کنید که در ارتباط با همسرتان همواره هویت خود را به عنوان یک زن و همسر حفظ ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید