مطالب جالب!
مطالب جالب!

زنان ایرانی كه به افغانها فروخته می‌شوند! فاجعه آنجاست كه

زنان ایرانی كه به افغانها فروخته می‌شوند! 
 فاجعه آنجاست كه

زنان ایرانی كه به افغانها فروخته می‌شوند!
فاجعه آنجاست كه این زنان همان گونه كه خریده شده ‏اند، پس از به دنیا آوردن ۵ یا ۶ فرزند طی ۶ تا ۸ سال و فرسوده شدن بر اثر شدت زاد و ولد و زندگی سخت، طبق سنت برخی اقوام افغانستان فروخته می‏شوند و شوهرانشان زنان جوان دیگری به جای ایشان می‏خرند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید