نیاز ملت
نیاز ملت

زنبور هیچ‌وقت تخریب نمی‌کنه اون‌چیز که نیاز داره رو جمع

زنبور هیچ‌وقت تخریب نمی‌کنه اون‌چیز
که نیاز داره رو جمع آوری می‌کنه
با روش استادانه و ‌آن‌چنان "مهارتی" که
شکل گل، "دست‌ نخورده" می‌مونه! لطفاً
مثل زنبور باش! به کسی آسیب نزن
🐝🐝🐝🐝

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید