مطالب جالب!
مطالب جالب!

زنی که تازه دامادش را به قتل رساند (عکس) با

زنی که تازه دامادش را به قتل رساند (عکس) 
 با

زنی که تازه دامادش را به قتل رساند (عکس)
با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در این جلسه مادر مقتول برای عروسش تقاضای قصاص کرد. در ادامه سوگند در جایگاه قرار گرفت تا درباره اتهام قتل عمدی از خود دفاع کند.وی گفت: قبول دارم چاقو به دست من وارد بدن شوهرم شد اما من قصد کشتن او را نداشتم. من و شوهرم حمید تازه با هم ازدواج کرده بودیم. او چندین بار در دوران نامزدی مرا زد. با این حال تحمل می‌کردم، همه به من می‌گفتند این بدرفتاری‌ها به دلیل این است که شما زیر یک سقف زندگی نمی‌کنید اگر عروسی کنید همه‌چیز درست می‌شود.
در ادامه حکم نیز در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شد. با استیذان حکم از سوی رییس قوه قضاییه، سوگند ۱۲ تیر امسال پای چوبه‌دار رفت که در آخرین لحظات مادر مقتول حاضر به بخشش عروسش شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید