هر روز!
هر روز!

زنی که مالک قانونی خورشید است : خورشید میلیاردها سال

زنی که مالک قانونی خورشید است 
 : خورشید میلیاردها سال

زنی که مالک قانونی خورشید است
: خورشید میلیاردها سال است که در آسمان می درخشد و متعلق به شخص خاصی نیست ولی شخصی پیدا شده است که ادعا می کند مالک قانونی خورشید است. آنجلز دوران ۴۹ ساله که اهل اسپانیاست ادعا می کند که خورشید رسماً متعلق به او می باشد و یک سند اسناد رسمی هم برای این ادعا ارائه کرده است. آنجلز دوران می گوید: «من قانون را بلدم. یک توافق بین المللی می گوید که هیچ کشوری نمی تواند ادعای مالکیت یک سیاره یا ستاره را بکند ولی این قانون چیزی در مورد افراد نگفته است.»
زنی که مالک قانونی خورشید است : زنی که مالک قانونی خورشید است
: زنی که مالک قانونی خورشید است
به گزارش : خانم دوران که ادعا می کند قانون را می شناسد و احمق نیست و سند رسمی ای ارائه کرده است که نشان می دهد او مالک خورشید است که در مرکز منظومه ی شمسی قرار گرفته است و فاصله ی متوسط آن از زمین ۱۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر است. خانم دوران اکنون می خواهد قیمتی را برای استفاده از خورشید تعیین کند و ۱۰ درصد درآمد آن را به خود و مابقی را به دولت، مراکز تحقیقاتی، پایان بخشیدن به گرسنگی در جهان و … اختصاص دهد.
ماریا انجلز دوران شروع به فروش بخش هایی از خورشید در سایت ای بی نمود ولی نتش توسط این وبسایت بسته شد بهمین خاطر توانست مسئولان وبسایت را به دادگاه بکشاند چون این ستاره را در سال ۲۰۱۰ مالک شده بود و می خواست آن را به قیمت هر متر ۱ یورو بفروشد. این دادگاه برگزار شد و دوران توانست ۱۰ هزار یورو غرامت از ای بی بگیرد چون وبسایت از او کمیسیون گرفته بود ولی به او اجازه نداده بود که معامله اش را انجام دهد.
خانم دوران ایده ی فروش خورشید را از مردی گرفت که در سپتامبر ۲۰۱۰ در آمریکا ماه و بسیاری از سیارات منظومه شمسی را جزو مایملک خود درآورده بود.
‘eBay vs woman who claims ownership of the Sun’ is actually going to court

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید