مطالب جالب!
مطالب جالب!

زیباترین جملات در عالم هستی ……………………&#

زیباترین جملات در عالم هستی 
 
 ……………………&#

زیباترین جملات در عالم هستی
 
……………………………………………………..
 
به یاد داشته باش که ذره ای عشق راهی طولانی میپیماید… به یاد داشته باش که عشق فراوان تا ابدیت خواهد رفت… به یاد داشته باش که دوستی سرمایه گذاری عاقلانه ای است… گنجینه های زندگی بودن انسان ها در کنار یکدیگر است!!
 
……………………………………………………..
 
تاریک ترین لحظات بهترین زمان برای دیدن ستاره هاست.. روحیه ات را حفظ کن,متوجه خواهی شد که خوش بینی شادی بخش است… عاقل ترین اشخاص روی زمین کسانی هستند که به جای یاد اوری نگرانی های خود, به راحتی موهبت هایی که به انان داده شده است ,به یاد میاورند..
 
……………………………………………………..
 
درک کن که هرگز خیلی دیر نیست… کار های معمولی را به روشی فوق العاده انجام بده, سالم,پر امید و شادمان باش . زمانی اختصاص بده تا هر چه میخواهی ارزو کنی و حتی برای یک لحظه هی فراموش نکن که چه قدر بی نظیر و بی همتا هستی…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید