مسیر سبز
مسیر سبز

زیباترین غارهای جهان در زیباترین دریاچه جهان : در این

زیباترین غارهای جهان در زیباترین دریاچه جهان 
 : در این

زیباترین غارهای جهان در زیباترین دریاچه جهان
: در این تصاویر زیباترین غارها را که از جنس سنگ مرمر هستند و در دریاچه شیلی قرار دارند مشاهده می کنید.

به گزارش ، این غارها طی میلیون ها سال در نتیجه جزر و مد آب های این دریاچه و رسوبات شیمیایی ساخته شده است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید