هر روز!
هر روز!

زیباترین پست های عاشقانه فیس بوکی : زیباترین پست های

زیباترین پست های عاشقانه فیس بوکی : زیباترین پست های

زیباترین پست های عاشقانه فیس بوکی
: زیباترین پست های عاشقانه فیس بوکی
: زیباترین پست های عاشقانه فیس بوکی

به گزارش : نوشته های عاشقانه فیس بوک
دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش میدادم که در آن دلی می خواند من تو را او را کسی را دوست می دارم !
 
متن های عاشقانه فیس بوک
این دنیای کوچک و هفت میــلیارد آدم..؟!! یعنی تو باور میکنی ؟ شمرده ای؟ کی مرده ست ؟ دیده ای کسی آدم بشمرد ؟ بـــاور نکن !!! همه ی دنیــا فقــط تـویی…

عکس های عاشقانه
مرا حاجت به طبیب نیست آن دم که نگاهم به نگاه چشمان زیبایت گره میخورد. نازنینم : مگیر نگاه مسیحایی ات از من که زندگی را در رگ هایم جاری میسازد
 
نوشته های عاشقانه فیس بوک
دلم بهانه گیر شده زندگی می خواهد عشق می خواهد سفر می خواهد هوای تازه می خواهد قشنگی می خواهد نه هیچکدام از اینها را نمی خواهد خوب من… دلم تو را می خواهد…..

 پست عاشقانه فیس بوک
من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی شوند برایت ! من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن ! من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و آن ها نماندند! من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

زیباترین پست های عاشقانه فیس بوک
بگذار مردم بگویند کفر می گوید.. گفتم مردم ؟ اصلا من را چه به مردم..! من را همان خدا که چشمانِ تو را آفرید تا من دیوانه ات شوم کافیست ! همه چیز زیرِ سرِ همین خداست که تو را بی هیچ دلیلی آنقــــدر برایِ دلِ من عزیز کرده که حتی به وقتِ دلگیری دلتنگت باشم. همین خدایی که می داند تو گذرت هم به این حوالی نمی خورد؛ اما باز کلمات را مجبور به نوشتن برای تو می کند… من ؛ جای تمام کسانی که کنارت هستند، جای تمام کسانی که تو را می بینند، جای تمام کسانی که در قابِ چشمانت جا دارند،جای تمام کسانی که تو هرروز از حوالیِ شان گذر می کنی؛ دلم برایت تنگ شده…

متن های عاشقانه فیس بوک
دست هایت پل آرزوهای من آغوشت امن تـرین جای دنیـا نوازش هایت مرهم کهنه زخـم هایم چشم هایت ساحل آرامش دل طوفان زده ام پلک نزن ، بگذار اسارتم را به نظاره بنشینم واما … لب هایت گرمابخش بر دل ســردم واااای اگر سهم من از زنـدگی تو باشـی میان آتش مثال ابراهیم خواهـم رفت

گرداوری:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید