هر روز!
هر روز!

زیبایی های ازدواج فامیلی و زشتی های این نوع ازدواج

زیبایی های ازدواج فامیلی و زشتی های این نوع ازدواج

زیبایی های ازدواج فامیلی و زشتی های این نوع ازدواج
: زیبایی های ازدواج فامیلی و زشتی های این نوع ازدواج
: زیبایی های ازدواج فامیلی و زشتی های این نوع ازدواج
: متخصصان علم ژنتیک معتقدند با جلوگیری از ازدواج‏ های فامیلی می توان از بروز بیش از 50 درصد معلولیت‏ها پیشگیری کرد. از طرفی این نوع ازدواج در بین جوامع شرقی بویژه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا رواج دارد. این موضوع به چالشی اجتماعی در برخی از این کشورها بدل شده است.
به گزارش : آیا مختصات اجتماعی کشور ما اجازه مهار موج ازدواج های فامیلی را می‏دهد؟ برای پ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید