هر روز!
هر روز!

ساحل پاتارا، بزرگترین ساحل ترکیه : ساحل ۱۲ مایلی و

ساحل پاتارا، بزرگترین ساحل ترکیه 
 : ساحل ۱۲ مایلی و

ساحل پاتارا، بزرگترین ساحل ترکیه
: ساحل ۱۲ مایلی و دست‌نخورده‌ی پاتارا، بزرگترین ساحل ترکیه است. این ساحل یک دست ماندن و توسعه نیافتن خود را مدیون باقی‌مانده‌های شهری قدیمی در این قسمت و همچنین تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها است که از ۴۰ میلیون سال پیش در این ساحل رخ می‌داده است. مقاله‌های مرتبطساحل اولودنیز، بهشتی مدیترانه ای در ترکیهدیدنی های آنتالیا از دهکده قدیمی تا دروازه هادریانتاریخچه
: ساحل پاتارا، بزرگترین ساحل ترکیه
: ساحل پاتارا، بزرگترین ساحل ترکیه
این ساحل قرن‌ها پیش از میلاد مسیح پیدا شد و به سرعت به عنوان بزرگترین بندر لیکیه شناخته شد. معبد آپولو که در اینجا قرار دارد، سالانه افراد زیا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید