مسیر سبز
مسیر سبز

ساختارهای بلوری شگفت انگیز در دریای مرده

ساختارهای بلوری شگفت انگیز در دریای مرده

ساختارهای بلوری شگفت انگیز در دریای مرده
       : دریای مرده (Dead Sea) در کرانه باختری اردن و در مرز بین فلسطین و اردن قرار گرفته است. مقدار نمک این دریا از هر دریای دیگری بیشتر است. دریای مرده کم ارتفاع ترین قسمت زمین است و و سطح یا سواحل آن 423 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد.

غلظت شدید نمک مانع رشد و زندگی هر جانور آبزی ماکروسکوپی است هر چند مقادیر اندک از باکتری ها و قارچ های میکروبی در دریای مرده زندگی می کنند.در حوضه دریا مقادیر زیاد نمک وجود دارد که در طی قرن ها روی هم انباشته شده اند. آب دریا دربردارنده مواد معدنی گوناگون مانند کلسیم، پتاسیم، گوگرد و ید است. این امر منجر به شکل گیری ساختارهای کریستالی بسیار جالب شده اند. این ساختارها به آثار هنری شباهت دارند که به خصوص در هنگام صبح پس از تبخیر شدید آب و زمانی که کریستال های هالیت مستطیلی شکل تالاب های کم عمق را می پوشاند به وجود می آیند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید