هر روز!
هر روز!

ساختار ژنتیکی یک کودک ۵۰۰ ساله کشف شد : ساختار

ساختار ژنتیکی یک کودک ۵۰۰ ساله کشف شد : ساختار

ساختار ژنتیکی یک کودک ۵۰۰ ساله کشف شد
: ساختار ژنتیکی یک کودک ۵۰۰ ساله کشف شد
پژوهش گران توانسته اند بخشی از ساختار ژنتیکی کودکی را که در یکی از مراسم های مذهبی تمدن «اینکا» قربانی شده بود را بازسازی کنند. این پسر بچه ی مومیایی شده ۵۰۰ سال پیش زندگی می کرده است.
به گزارش پروفسور سالاس امیدوار است تا ساختار ژنتیکی این پسر بچه را کاملا بازسازی کند.
بررسی دی ان ای این کودک، نزدیک ترین اقوام او را در «پرو» و «بولیوی» نشان می دهند. این کودک متعلق به امریکایی هایی بوده که پس از فتح این کشور توسط اسپانیایی ها، کاملا ناپدید شده و از بین رفته اند. محققان اسپانیایی برای بررسی بدن باقی مانده از این کودک ۷ ساله، دی ان ای او را از بدن اش استخراج کرده اند.
پس از مقایسه ی دی ان ای این کودک با صدها هزار نمونه ی دیگر که در پایگاه های داده ذخیره شده است، محققان به این نتیجه رسیدند که ساختار ژنتیکی این پسر بچه، بسیار کمیاب است. دی ان ای او با یکی از انسان های دوره ی امپراطوری «واری» شباهت داشته است. در سه کشف هم دی ان ای با نمونه ی انسان های امروزی که در پرو و بولیوی زندگی می کنند همخوانی داشت.

«آنتونیو سالاس»، از محققین ژنتیکی دانشگاه Santiago de Compostela، درباره ی تحقیق اش گفته است: “این موضوع که جمعیت اینکاها با حضور فاتحان اسپانیایی بسیار کم شد، موضوعی تایید شده است. این که توانسته ایم عضوی از تمدن واری را کشف کنیم، به این موضوع اشاره دارد که احتمالا آن ها در این موقعیت و زمان حضور بیشتری داشته اند.
تحقیقات انجام شده در نشریه ی Scientific Reports منتشر شده اند. پروفسور سالاس امیدوار است تا ساختار ژنتیکی این پسر بچه را کاملا بازسازی کند و سپس به سراغ دی ان ای های میکروب های داخل شکم اش برود. این پسر بچه در سال ۱۹۸۵ میلادی در کوهستان Aconcagua کشور آرژانتین پیدا شده بود.
منبع: BBC

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید