هر روز!
هر روز!

ساخت پروانه های جورابی ساخت پروانه های جورابی

ساخت پروانه های جورابی 
 ساخت پروانه های جورابی

ساخت پروانه های جورابی
ساخت پروانه های جورابی
با جوراب های نایلونی رنگی هر چیزی می شود درست کرد  پروانه نمونه ای از این است .

از سیم گلسازی دوتا حلقه به قطر 3 سانت و دو تا حلقه به قطر 2 سانت بسازید.

قسمت بالای حلقه ها را کمی فشار بدهید تا به شکل قلب در بیاید.

روی حلقه ها یک تکه جوراب بکشید و انتهای آن را با نخ محکم به سیم ببندید با قلم مو و رنگ(هر رنگی که مایلید) روی آن ها را سایه بزنید.

یک تیکه سیم را به شکل T در بیارید و قسمت بالای آن را پنبه پیچ کنید.

روی قسمت پنبه پیچ شده را با جوراب بپوشانید این بدن پروانه است!

1/3 قسمت پنبه پیچ شده را با سیم ببندید و بقیه سیم را به طرف سر بیارید این شاخک های پروانه است !

بالها را با نخ به بدن ببندید .
 

ببندید!!

می توانید روی بالها را نقطه نقطه چسب بریزید و روی نقطه ها اکلیل بپاشید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید