مطالب جالب!
مطالب جالب!

ساخت پنجره غبار گیر با تکنولوژی بسیاری از پنجره‌هایی که

ساخت پنجره غبار گیر با تکنولوژی 
 بسیاری از پنجره‌هایی که

ساخت پنجره غبار گیر با تکنولوژی
بسیاری از پنجره‌هایی که تا کنون بوده‌اند، در حالی که بسته بوده و هیچ گونه مبادله هوایی صورت نمی‌گرفته باز هم به طور کامل نمی‌توانستند مانع عبور گرد و غبار شوند در حالی که پنجره غبارگیر در عین باز بودن و مبادله هوا، مانع عبور گرد و غبار می‌شود جالب است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید