هر روز!
هر روز!

ساخت گل سر روبان دوزی ساخت گل سر روبان دوزی

ساخت گل سر روبان دوزی ساخت گل سر روبان دوزی

ساخت گل سر روبان دوزی
ساخت گل سر روبان دوزی : ساخت گل سر روبان دوزی
: ساخت گل سر روبان دوزی
: بانوکده امروز برای شما عزازیان آموزش ساخت گل سر روبانی را گردآوری کرده است.
به گزارش : 50 سانت روبان 5 سانتی برای گل ، دو قطعه 8 سانتی از روبان 2/5 سانتی برای برگ ها ، یک دایره به قطر 20 سانت برای پاپیون زیر گل ، 7 سانت روبان نیم سانتی برای جمع کردن پاپیون ، یک عدد گیره .

می توانید چند تا از این گل سر خوشگل بسازید و هدیه بدهید؟ مطمئن باشید کارهای هنری دست ساز ارزشش خیلی بیشتر از هدیه های دیگر هست!
 
منبع : aftab92.mihanblog.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید