هر روز!
هر روز!

ساق بدون تقلب : ساق بدون تقلب : بدنسازی 

ساق بدون تقلب : ساق بدون تقلب 
 : بدنسازی 

ساق بدون تقلب
: ساق بدون تقلب
: بدنسازی  که چند سال است به خاطر سکته قلبی با دنیای حرفه ای مسابقات خداحافظی کرده روزگاری بهترین ساق های صحنه های بدنسازی را داشت و البته همچنان ساق های قلدر و سرحالی دارد. مایک ماتارازو بدنسازی است که ارتباط خوبی با تماشاگران و مخاطبان داشت روش خاص خودش در تمرینات ساق را بیان می کند .
به گزارش : هر از گاهی کسی به دنیای بدنسازی آمده و می آید که فراتر از همه پیش بینی ها ظاهر می شود و باورهای بعضی ها را تغییر می دهد. سال ۱۹۹۱ با شکست دادن فلکس ویلر و کریس کورمیر در قهرمانی آمریکا نامی تحت عنوان مایک مارتارازو سر زبان ها افتاد . او در اولین تلاش خود برای کسب کارت حرفه ای موفق شد و تنها ۲۴ سال بود که به  جمع بزرگان راهی شد. با اینکه هرگز در هیچ رقابت حرفه ای به قهرمانی نرسید اما از مردمی ترین بدنسازان دوره خودش به حساب می آمد.
به او لقب حجم بوستون را داده بودند که به خاطر بازوهای همبرگری اش شناخته می شد و ساق هایی خیره کننده داشت. شاید بعضی ها او را با زبان درازی های معروفش در فیگور کول به خوبی به یاد بیاورند که باعث عکس العمل شدید هوادارانش در مسابقات می شد و شور و شعف زیادی ایجاد می نمود .در ۳۲ مسابقه حرفه ای که در طول ۱۲ سال دوران حرفه ای خود شرکت نمود ۹ بار توانست به جمع ۵ نفر اول راه پیدا کند . شاید بتوان گفت مسترالمپیای ۱۹۹۸ اوج آمادگی بدنی اش را به نمایش گذاشت جایی که به مقام نهم رسید . بعد از بازنشستگی سال ۲۰۰۴ تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و سال ۲۰۰۷ دچار سکته قلبی شد . او ساختار بدنی ایده آلی نداشت چرا که بالاتنه اش بلند بود و بازوهای بلندی هم داشت اما برای مسابقات و تمرینات شور و انرژی بالایی می گذاشت .
توصیه های او برای ساختن عضلات ساق را می خوانید :
– بعد از هر ست من عضلات ساق را به طور کامل تحت کشش می گذارم . پس از آن می نشینم و آنها را اندکی ماساژ می دهم تا ست بعدی را اجرا کنم . – در تمرین ساق دامنه حرکتی کلید کار است . من در هر تکرار تا حداکثر جایی که می توانم عضلات را کشش و سپس انقباض می دهم . در هر تکرار عضله را به اوج انقباض می رسانم و ۱ یا ۲ ثانیه هم مکث می کنم . – عضلات ساق را مثل همه دیگر عضلاتم تمرین می دهم ، سخت و سنگین . – به شدت مخالف تقلب کردن در حرکات ساق هستم ، تا جایی که می شود اول باید ست ها را با تکرارهای درست و کامل انجام داد و تقلب را در صورت نیاز برای ست آخر حفظ کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید