مکان یار
مکان یار

سالن بسکتبال امام خمینی | Imam Khomeini Stadium آدرس: ایران

سالن بسکتبال امام خمینی | Imam Khomeini Stadium آدرس: ایران

سالن بسکتبال امام خمینی | Imam Khomeini Stadium
آدرس: ایران - گلستان - گرگان خیابان ۵ آذر

سالن بسکتبال "امام خمینی" با مربی های حرفه ای و با تجربه، آماده میزبانی و آموزش دادن به علاقه مندانه این رشته رزشیه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید