هر روز!
هر روز!

8 سال تا پایان ظرفیت اینترنت «اینترنت تا هشت

8 سال تا پایان ظرفیت اینترنت 
 «اینترنت تا هشت

8 سال تا پایان ظرفیت اینترنت
«اینترنت تا هشت سال دیگر دچار بحران جدی می شود یا به طور کامل از بین می رود» این نتیجه ای است که دانشمندان، شرکت های مخابراتی بزرگ، فیزیکدانان برجسته جهان و مهندسان رایانه پس از نشستی که هفته گذشته در «انجمن سلطنتی لندن» داشتند، به آن دست یافتند.


این افراد طی نشستی که داشتند در مورد بحران ظرفیت اینترنت هشدار دادند و اعلام کردند دنیای وب تا 8 سال بعد به حداکثر ظرفیت خود م

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید