بهترین زندگی
بهترین زندگی

سایز لگن برای زایمان طبیعی، تغییر می کند؟ سوال مخاطب

سایز لگن برای زایمان طبیعی، تغییر می کند؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا کسی که در زایمان اول ازنظر پزشک لگن کاملا نرمال نداشت برای زایمان طبیعی دوم همین مشکل را دارد؟ پاسخ زهره حاجی واحدی، کارشاس مامایی:  بله، سایز لگن اگ مناسب بری زایمان طبیعی نباشد در زایمان های بعدی هم به همین گونه است و تغییری ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید