هر روز!
هر روز!

ستاره هایی که دور قطبی اند-دور قطبی ها چیستند؟ ستاره

ستاره هایی که دور قطبی اند-دور قطبی ها چیستند؟ 
 ستاره

ستاره هایی که دور قطبی اند-دور قطبی ها چیستند؟
ستاره هایی که دور قطبی اند-دور قطبی ها چیستند؟ : ستاره هایی که دور قطبی اند
: ستاره هایی که دور قطبی اند

: به گزارش : در بین این همه ستاره ای که در آسمان می بینید (البته اگر آلودگی ها و نورهای مزاحم شهر اجازه دهند!) بعضی ستاره ها هستند که همیشه برای تان تکرار می شوند. هرشب در تمام طول سال با شما هستند، دقیقا برخلاف بقیه ستاره ها که فقط در فصل خاصی دیده می شوند. انگار این ستاره ها در آسمان میزبان بقیه ستاره ها هستند. در شماره پیش درباره ستاره های تابستانی و روش پیدا کردن صورت های فلکی به کمک دست های مان برای تان حرف زدیم اما متاسفانه عکس هایی که برای فهمیدن این روش لازم بود چاپ نشد. به همین خاطر این هفته بخشی از فوت و فن را به ادامه مطلب پیدا کردن صور فلکی به کمک دست اختصاص می دهیم.
 
 
● دور قطبی ها
 
در هر عرض جغرافیایی ستارگانی وجود دارند که طلوع و غروب می کنند اما ستارگانی هم هستند که همیشه بالای افق اند و قابل دیدن. دور قطبی ها از این نظر خیلی جالب اند که هر شب سال اگر شرایط جوی مساعد باشد دیده می شوند، آن ها همیشه در آسمان اند حتی در روز و اگر خورشید این همه نور نداشت می توانستیم روز هم ببینیم شان! علت این که به این ستاره ها «دور قطبی» می گویند آن است که به نظر می رسد این ستاره ها دور ستاره قطبی در حال چرخش هستند و ستاره قطبی به خاطر این که در امتداد محور زمین است ثابت به نظر می آید. در واقع سه دسته ستاره وجود دارد:
 
۱) ستاره هایی که دور قطبی اند و همیشه بالای افق قرار دارند و غروب نمی کنند.
 
۲) ستاره هایی که طلوع و غروب می کنند. در مناطق استوایی همه ستاره ها این طورند.
۳) ستارگانی که دور قطبی جنوب هستند و به اصطلاح به آن ها «ابدی الخفا» می گویند. چون در نیم کره شمالی نمی توانیم آن ها را ببینیم.
 
کشور ما در عرض های جغرافیایی ۲۵ تا ۴۰ قرار گرفته. در شهرهای شمالی همه ستارگانی که دراین مطلب معرفی می کنیم دور قطبی هستند. اگر از ستاره هایی که به دور ستاره قطبی قرار دارند عکس گرفته شود، البته با چند ساعت نوردهی، عکس خیلی جذابی ظاهر می شود که شبیه دایره های هم مرکز است. دایره هایی که ازکوچک به بزرگ درون هم قرار می گیرند در واقع همان حرکت دور قطب ستاره هاست که شبیه دایره روی عکس رد می اندازند. یک ردپای ستاره ای!
 
● صورت فلکی دب اصغر
خوب می شناسیدش. مخصوصا ستاره قطبی اش را که یکی از ۵۷ ستاره ای ا ست که به عنوان مرجع مورد استفاده هوانوردان و دریا نوردان است. ستاره «جدی» در دو مورد کاربرد خیلی خوبی دارد: یکی تعیین نقطه شمال جغرافیایی و دیگری تعیین عرض جغرافیایی. اگر می خواهید شمال را پیدا کنید کافی است خطی قائم از جدی بر افق فرود بی آورید، نقطه ای که در آن خط قائم دایره افق را قطع می کند شمال جغرافیایی است.
 
برای یافتن عرض جغرافیایی نقطه ای که در آن هستید می شود زاویه بین ستاره قطبی را تا افق ناظر (در نیم کره شمالی) اندازه گرفت. قبلا گفته ایم اگر دو ستاره داخل ملاقه دب اکبر را ادامه دهید به جدی می رسید. صورت فلکی دب اصغر دقیقا شبیه دب اکبر است یعنی همان ملاقه خودمان و ستاره قطبی در انتهای دسته ملاقه است. بقیه ستاره های آن خیلی کم نورند. وسعت دب اصغر در آسمان حدود ۲۰ درجه است که با کمک روش دستی خیلی راحت می شود این اندازه را یافت کرد و مطمئن شد که دارید به دب اصغر نگاه می کنید.
 
 
● صورت فلکی اژدها (تنین)
 
طرح موجی و پر پیچ و خم آن برای آدم هایی که تخیل قوی دارند شبیه یک اژدهاست. بین دب اکبر و دب اصغر چند ستاره دنبال هم پیدا کنید. این ها همان ستاره های اژدها هستند که شبیه یک راه طولانی و پر پیچ تا نزدیکی قیفاووس ادامه پیدا می کنند. پرنورترین ستاره اژدها که حدودا در دم آن قرار می گیرد ۴۰۰۰سال پیش ستاره قطبی بوده است. اژدها ستاره های کم نوری دارد ولی تا دل تان بخواهد کهکشان در دل خود دارد که با تلسکوپ دیده می شوند و خیلی هم جذابند.
 
● صورت فلکی زرافه
زرافه را می توانید بین دب اکبر و ذات الکرسی پیدا کنید زرافه تقریبا شبیه حرف V است. نام زرافه را از اسم یونانی به معنای شتر گاو پلنگ(!)گرفته اند حالا این که کجای این صورت فلکی به این موجود شبیه است را یونانی ها بهتر می دانند. زرافه هم ستاره های پرنور زیادی ندارد اما چیزهای جالب دیگری دارد مثلا شهاب باران برساووشی که ۲۲ ۲۳ مرداد به اوج خود می رسد نقطه نوربارانش در مرز این صورت فلکی با صورت فلکی برساووش است. یک کهکشان مارپیچی شبیه کهکشان خودمان و یک خوشه ستاره ای هم در زرافه هست که با تلسکوپ دیده می شود.
 
● صورت فلکی سیاهگوش
دست ها بالا(۲)
 
برای تان از این گفتیم که برای راحت پیدا کردن هر صورت فلکی در آسمان در علم نجوم روشی وجود دارد. در این روش با استفاده از دست خودتان و درجه بندی هایی که قراردادی است، می شود فاصله ظاهر یبن ستاره ها را یافت کرد و امکان خطا در پیدا کردن ستاره های یک صورت فلکی را کم کرد. اندازه گیری زوایای کوچک در آسمان اهمیت زیادی دارد. برای استفاده از این روش باید به کمک درجه بندی که در عکس ها نشان داده شده صورت فلکی دب اکبر را پیدا کنید و بعد تمام صورت های فلکی اطراف آن که دور قطبی هستند به کمک مطالب بالا پیدا می شوند.
 
حتی یافتن صورتابستانی هم با همین درجه بندی ها آسان می شود. در این روش هر چند انگشت شما با هم یک زاویه مشخص را تلاش می کنند. برای نمونه وقتی دست خودتان را به صورت کشیده به سمت آسمان نگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید