مسیر سبز
مسیر سبز

ستاره هایی که پروین نتوانست از آنها بگذرد خبرآنلاین: در

ستاره هایی که پروین نتوانست از آنها بگذرد 
 خبرآنلاین: در

ستاره هایی که پروین نتوانست از آنها بگذرد
خبرآنلاین: در دهه شصت و دورانی که علی پروین در راس فوتبال ایران قرار داشت بازیکنانی در تیم رقیب بودند که حتی علی پروین هم نمی توانست از آنها بگذرد.

 در یکی از اردوهای تیم ملی پروین شش استقلالی را به تیم ملی دعوت کرد که در این عکس پنج ستاره آن زمان تیم ملی در کنار هم هستند. برادران شاهرخی (شاهین و شاهرخ )؛مجید نامجو مطلق ؛ بیژن طاهری و عبدالعلی چنگیز ستاره های آن زمان استقلال بودند .در بین بازیکنان این عکس شاهرخ بیانی و مجید نامجو مطلق پیراهن پرسپولیس را هم بر تن کرده اند.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید