هر روز!
هر روز!

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی سحر با باد

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی سحر با باد

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
تعبیر فال حافظ سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
 

 
اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

حدیث درد و رنج و حاجت خویش را جز به باد به کشی دیگر نگفته اید چون می دانید که صدایتان را به خداوند می رساند. الطاف و رحمت ایزدی شامل حالتان شده است. به مقصود می رسید راهی را که می روید ادامه دهید فقط یادتان باشد کبر و غرور شما را از راهتان دور نسازد. نکند که طمع کنید و همت و تلاش را کنار بگذارید. همیشه با خدا باشید.
 تفسیر فال حافظ 2:
زندگی فراز و نشیب بسیار دارد. اگر امروز دچار رنج و زحمت شده ای فردا به آرزوی خود می رسی به شرط آنکه از ناملایمات راه ناامید و مأیوس نشوی. به لطف خداوند توکل داشته باش و ایمان بیاور. غرور و تکبر را رها کن و با دوستان و افراد خانواده ات مشورت کن تا به مقصود خود برسی. زیاده طلب و حریص نباش.
اختصاصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید