هر روز!
هر روز!

سخنان و آموزنده مارک فیشر سخنان و آموزنده مارک فیشر

سخنان و آموزنده مارک فیشر سخنان و آموزنده مارک فیشر

سخنان و آموزنده مارک فیشر
سخنان و آموزنده مارک فیشر : سخنان و آموزنده مارک فیشر
: سخنان و آموزنده مارک فیشر
:  همواره این را به خاطر بسپار که اگر هدفهایت به دیگری صدمه بزند ، هم به صلاح خودت و هم به صلاح دیگران است که از آنها بر حذر بمانی. مارک فیشر

به گزارش :   جملات مارک فیشر
 
هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
برای شروع باید باور داشته باشی که می توانی، سپس با اشتیاق تلاش کنی. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط آزارشان دهد .مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی.مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
ترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
زندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم .مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد.مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
همواره بخاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است، به این دلیل است که روحت آنقدر که باید بالا نرفته است. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
اگر به انچه انجام می دهی عشق بورزی،احتمال شکست صفر می شود. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
اجازه نده ترس تو را فلج سازد . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
 هر ایده ای که ما داشته باشیم می تواند شکل ملموس بگیرد. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
قهرمانی در وجود تو خفته است ٬ کافی است بیدارش کنی تا به بهترین خواسته هایت برسی. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
راز هر هدف این است که هم جاه طلبانه باشد ، هم قابل دسترس. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
مهمترین چیز تجسم موفقیت است . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
فقط کافی است عزمت را جزم کنی و قدم اول را برداری . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
اگر ناخوداگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست ،میبازی . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
با هر شکستی می بینی که شخصیت تو قوی تر و روحت تواناتر شده است. مارک فیشر
اگر انسان نیروهای درونش را بشناسد , میتواند به رویاهایش واقعیت بخشد . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
هر آنچه را که ذهن انسان به آن برسد و آن را باور کند , حتما تحقق میابد . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
تجربه بهترین آموزگار است . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
زندگی می خواهد بداند که شما از آن چه انتظاری دارید . مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
بسیاری از مردم وقتی چیزی می خواهند خیلی روی آن پافشاری نمی کنند .مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
تسلط بر سرنوشت و جامعه عمل پوشاندن به رویاها هدف نهایی زندگی است .مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
افرادی که صبر می کنند تا شرایط عالی از راه برسد هرگز کاری را شروع نمی کنند. زمان مطلوب برای شروع همین حالاست. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
انسان بازتاب افکاری است که در ذهن نا خود اگاهش دارد.مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
باید از نوری که در درونت روشن است تغذیه کنی تا چنان بدرخشد که همه ان را ببینند. مارک فیشر

  جملات مارک فیشر
برای ناراحت بودن ؛ خیلی وقت داری . پس چرا به فردا موکولش نکنی ؟! مارک فیشر


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید