هر روز!
هر روز!

سخنان زیبا و آموزنده وین دایر سخنان زیبا و آموزنده

سخنان زیبا و آموزنده وین دایر 
 سخنان زیبا و آموزنده

سخنان زیبا و آموزنده وین دایر
سخنان زیبا و آموزنده وین دایر : سخنان دلپذیر و آموزنده وین دایر
: سخنان دلپذیر و آموزنده وین دایر
جملات زیبای وین دایر
 
به گزارش : اگر مختارید بین حق به جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید، مهربانی را انتخاب کنید. وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان دلپذیر و آموزنده وین دایر ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند. وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ وین دایر ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری . وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ مطالب دلپذیر و آموزنده ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
هر چه به افراد و اشیا وابستگی کمتری داشته باشید در سفر زندگی با موانع کمتری روبرو خواهید شد. وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان دلپذیر و آموزنده ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..." دنیا هم بتو خواهد گفت: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟...
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان بزرگان دنیا ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جملات جالب و دلپذیر از بزرگان ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
هر کس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خود خواهد دید، چرا که هرکس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای  خودش مسؤول است.
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان دلپذیر و آموزنده وین دایر ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
اگر از بخشودن دیگران عاجزید ، هنوز از اصول جاودان حیات و مقام و منزلت خود در عالم هستی آگاهی ندارید. وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان بزرگان دنیا ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
شما بسی برتر از جسم خود هستید جوهر راستین شما بسیار باشکوه تر ، بزرگ تر و الهی تر است. وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جملات الهام بخش ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
برای دستیابی به آرامش خیال و صفای باطن ، روح را بر جسم خویش مسلط کنید ، نه جسم را بر روح وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان دلپذیر و آموزنده وین دایر ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
به هر کاری که دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید، زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است.
وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جملات جالب و دلپذیر از بزرگان ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند .وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جملات الهام بخش ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
از دخالت در کار دیگران دست بردار ، خودت را اصلاح کن و در کار دیگران دخالت نکن .وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان بزرگان دنیا ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند ، کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند .وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان دلپذیر و آموزنده ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
تنها محدودیت های شما ، محدودیت هایی است که به آن اعتقاد دارید. وین دایر
 
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ سخنان زیبای وین دایر ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
 
وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی .وین دایر
 
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید