مدرسه عالی کسب و کار ماهان
خوشحالخوشحال
مدرسه عالی کسب و کار ماهان

سخنرانی جناب آقای دکتر Julio Haas سفیر محترم کشور سوئیس با

 لینک
سخنرانی جناب آقای دکتر Julio Haas سفیر محترم کشور سوئیس با

سخنرانی جناب آقای دکتر Julio Haas سفیر محترم کشور سوئیس با موضوع مدیریت سرمایه گذاری بین المللی...

اخبار لحظه به لحظه سومین همایش مدیریت راهبردی کسب و کار را در صفحه تیوتر ما مشاهده نمایید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید