هر روز!
هر روز!

سخن بزرگان در مورد شکست سخن بزرگان در مورد شکست

سخن بزرگان در مورد شکست سخن بزرگان در مورد شکست

سخن بزرگان در مورد شکست
سخن بزرگان در مورد شکست : سخن بزرگان در مورد شکست
: سخن بزرگان در مورد شکست
: سخن بزرگان در مورد شکست
به گزارش : خطا پایه موفقیت است و وسیله ای است که با آن می توان به موفقیت رسید.
( Loa Tzu ) * * از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. ( کنفسیوس ) * *
* * بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید. در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. ( سوشیرو هوندا ) * * در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ ( پارکر پالمر ) * *
* * خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم. (هنری فورد ) * * هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند. ( مارلون براندو ) * *
* * من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد. ( توماس ادیسون ) * * هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید
بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید ( بیل گیتس ) * *
* * زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. (کنفسیوس) * * موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. (لائو تزو) * *
* * برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای. (دالای لاما) * * همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است. (مارک تواین) * *
* * موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. (وینستون چرچیل) * * موفقیت بر روی ستونهای شکست شکل می گیرد. * *
جملات و سخنان بزرگان در مورد شکست
* * اگر تاکنون چندین بار شکست خورده اید، نگویید که شکست خوردم، تنها بگویید تنبلی کردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شکست نخواهد خورد. * * بین شکست و پیروزی یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، شکست می خورند. * *
جملات و سخنان بزرگان در مورد شکست
* * شکست ها پله های نبردبان موفقیت هستند. کسی که از اولین شکست ناامید می شود، سزاوار کامیابی نیست. * * هر شکست دست کم این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست منتهی می شود، می شناسد. * *
جملات و سخنان بزرگان در مورد شکست
* * شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید