مکان یار
مکان یار

سد سعدآباد آدرس: ایران - بوشهر - سعد آباد بر روی

سد سعدآباد آدرس: ایران - بوشهر - سعد آباد بر روی

سد سعدآباد
آدرس: ایران - بوشهر - سعد آباد بر روی رودخانه شاپور

این سد بر روی رود خانه شاهپور در قلب شهر سعداباد جلوه، نماد و معرف این شهر هستش، در ضمن اولین سد بتنی کشوره، که در سال ۱۳۲۰ به بهره برداری رسیده و سالیانه پذیرای هزاران گردشگر و مسافره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید