مطالب جالب!
مطالب جالب!

سرقت از بانک با ماسک هیلاری کلینتون! این سرقت در

سرقت از بانک با ماسک هیلاری کلینتون! 
 این سرقت در

سرقت از بانک با ماسک هیلاری کلینتون!
این سرقت در "لودن کانتی" در حوالی واشنگتن انجام شد و سارق پس از برداشتن مقدار نامشخصی پول از محل متواری شد. پلیس در حال تحقیق در خصوص این سرقت است.
پلیتیکس دیلی اشاره کرده که وجود انگیزه سیاسی پشت پرده این سرقت ثابت نشده است اما به نظر نمی‌آید چنین اقدامی بدون انگیزه سیاسی صورت پذیرفته باشد و شاید بتوان آن را به جای سرقت، نوعی اعتراض به سبک جدید نام نهاد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید