مسیر سبز
مسیر سبز

سرنشینان یک خودرو زنده زنده سوختند/عکس : برخورد شدید

سرنشینان یک خودرو زنده زنده سوختند/عکس 
 : برخورد شدید

سرنشینان یک خودرو زنده زنده سوختند/عکس
 : برخورد شدید پراید با اتوبوس در حومه تهران منجر به آتش سوزی و مرگ دلخراش هر 5 سرنشین خودروی سواری شد.


منبع: عصرایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید