مسیر سبز
مسیر سبز

سرنوشت بزرگ‌ ترين مداد جهان! خبرگزاری ایسنا: بزرگ‌ترين مداد جهان

سرنوشت بزرگ‌ ترين مداد جهان! 
 خبرگزاری ایسنا: بزرگ‌ترين مداد جهان

سرنوشت بزرگ‌ ترين مداد جهان!
خبرگزاری ایسنا: بزرگ‌ترين مداد جهان با طولي در حدود 23 متر در نيويورك ساخته شد.

سرب اين مداد در حدود دو هزار كيلوگرم وزن دارد و ضخامت آن برابر با 25 سانتيمتر است كه تنها با مدادتراش‌هاي برقي تراشيده مي‌شود.بيش از 40 تن از 20 كشور مختلف جهان مدت دو هفته وقت گذاشتند تا ساخت اين مداد را تكميل كنند.

سازندگان بزرگترين مداد جهان كه پس از ساخت آن محلي براي نگهداري آن نداشتند، اين مداد را به يكي از موزه‌هاي اين شهر اهدا كردند.    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید