هر روز!
هر روز!

سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ : سرنوشت

سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ 
 سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ : سرنوشت

سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ
سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ : سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ
: سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ
یران :ماری آنتوانت، ملکه فرانسه
 
بنا به گزارش : سرنوشت منفورترین ملکۀ تاریخ دو اسب سفید بزرگ، کالسکه ای را خیابانهای پاریس به دنبال خود می کشند. جمعیت کنار خیابان با حرص و ولع همدیگر را کنار می زنند تا بتوانند برای لحظه ای زنی را که در کالسکه نشسته ببینند. دستهای زن بسته است، اما با پشتی راست نشسته و حالت چهره اش سرسخت و مغرور است. موهای طلایی مشهورش کمی جوگندمی شده، و بدنی که زمانی باریک و خواستنی بود، به خاطر غذاهای دلچسب قصر، قطور شده است. در حالی که جمعیت خشمگین به سویش آب دهان پرت می کنند و با فریاد به او فحش می دهند، او بی حرکت در جایش نشسته است. نامش ماری آنتوانت است. ملکۀ سابق فرانسه که مردم تشنۀ خونش هستند.
 کالسکه به قصرِ انقلاب می رسد. ماری لحظه ای چشمش به خانۀ سابقش، قصر تویلیر، می افتد و چهره اش منقلب می شود. ناگهان اشکهای گرم از چشمانش جاری می شود و بدنش به لرزه می افتد. اما لحظه ای بعد خودش را جمع و جور می کند. اشکهایش را فرومی خورد، و احساسات خود را پنهان می کند و با جرئت از کالسکه پیاده می شود.
او با لباسی از کتان سفید، و کلاهی سفید آمده است. لباسهای پر زرق و برقی که روزگاری به داشتنشان شهرت داشت را از او گرفته اند. اما ماری می داند که حتی بدون تاج، هنوز هم ملکه است؛ این تنها چیزی است که او همیشه بوده است. او با سری بالا و با شکوه به سوی گیوتین حرکت می کند. ساعت 12:15 بعد از ظهر است که سرش را روی بلوک زیرین گیوتین قرار می دهد. تیغ آزاد می شود و در یک دم، زندگی سخت و هولناک منفوررین زن فرانسه به پایان می رسد.
ماری آنتوانت را از زمان تولدش برای ملکه شدن پرورش دادند و تربیت کردند. ماریا ترسا، امپراطور مستحکم رم مقدس و البته تنها زنی که به این مقام رسیده بود، مادر ماری آنتوانت بود. ماری آنتوانت پانزدهمین بچۀ ماریا ترسا بود. مادر بسیار سخت گیر بود و میان او و کوچکترین دخترش شکاف بزرگی وجود داشت. او مصمم بود تا با استفاده از ماری، پلی میان خاندانهای هابزبورگ و بوربون که در حال جنگ بودند بسازد. ماریا زنی زیرک بود و کاری کرد تا نام دخترش در پایتخت فرانسه بر سر زبانهای بیافتد. لویی پانزدهم فرانسه متقاعد شد و قرار ازدواج دوشس جوان را نوه و وارثش، لویی شانزدهم، را ترتیب داد.
دو رهبر بزرگی در پی مستحکم کردن پایه های قدرت خودشان بودند، توجهی به تناسب و خوشبختی بچه هایی که قرار بود با هم ازدواج کنند نداشتند. دوشس جوان، بی تردید زیبا بود. بدن ترکه ای و موهای طلاییش به او زیبایی خاصی بخشیده بودند. اما در عین حال به طرز حیرت آوری پر جنب و جوش هم بود. او که علاقۀ چندانی به کتاب و درس نداشت، عاشق هیجان بود و اگرچه از زبانهای دیگر و ریاضی چیزی نمی دانست، مردم را به خوبی می شناخت و می دانست که چطور باید دیگران را به انجام کاری که دلش می خواست ترغیب کند.

لویی شانزدم در 19 سالگی به سلطنت رسید
 
در مقابل، ولیعهد جوان پسری آرام و سر به زیر بود. او که شدیداً مذهبی بود، اغلب کتاب می خواند و فعالیتهای کم سروصدایی داشت. عشق او عمیق بود و ترسش حتی عمیق تر و از همه مهمتر اینکه مردی بود که به راحتی توسط افراد پرسر و صدا و زبان باز قانع می شد. از قضا نوعروسش چنین فردی بود.
از همان لحظۀ ورود به کاخ ورسای، ماری در محاصرۀ درباریانی قرار گرفت که بسیار از او مسن تر و باتجربه تر بودند و از با آنچه که ماری نمادش بود، یعنی اتحاد میان فرانسه و اتریش، ضدیت داشتند. از آنجایی که لویی تا هفت سال امکان برآورده کردن نیازهای زناشویی را نداشت، ماری آنتوانت نمی توانست از راهکاری که هر ملکۀ جوانی برای تقویت جایگاه خود از آن بهره می جوید، یعنی به دنیا آوردن یک وارث برای پادشاه، استفاده کند. شوهر سرخورده و سرافکنده اش، با علم به تمسخر و پوزخندهای درباریان، روز به روز بیشتر آّب می رفت. اما تسلیم شدن، آخرین راهی بود که ماری حاضر بود به آن تن دهد.
 ماری برای موفقیت لباس می پوشید. او لباسهای تجملاتی ابریشمی به تن می کرد، دستکشهای عطری به دست می کرد، کفش های پاشنه بلند به پا می کرد و حتی با مدل موی پفیش، قد خود را هم بلندتر کرده بود. او رسومات دربار را شکسته بود. او از آرایش غلیظ امتناع می کرد و با لباسهایی که به تن می کرد، بدن زنانه اش را به رخ می کشید. طرز لباس پوشیدنش، استراتژی ای برای بقا بود. این کار پیامی واضح و روشن داشت: "من کاری را که دلم می خواهد می کنم."
در حالیکه همسرش در خواب به سر می برد، او تا ساعات اولیۀ صبح به مهمانی مشغول بود، با دوستانش گپ می زد و به رقص های بالماسکه می رفت. او دستور داد که از او نقاشی ای در حال سوارکاری به سبک مردان بکشند و حتی جرئت این را داشت که اموالی مستقل از شوهرش داشته باشد. اتریشی جوان در حال ایجاد موجهای جدیدی بود. اگر سنت او را نمی پذیرفت، او سنت را زیر پایش خرد می کرد.
نسل مسن در دربار، هیچ علاقه ای به کارهای ملکۀ جوان نداشت. آنها می توانستند دختری سبک مغز و سر به هوا را به راحتی تحت اختیار بگیرند، اما با این زن خارجی بلندپرواز و کله شقی که جایگاه خود را نمی دانست چه باید می کردند؟ این حالت بسیار برایشان خطرناکتر بود. ماری حتی پیش از آنکه سالهای نوجوانیش به پایان برسد، دشمنان زیادی برای خود تراشیده بود. شایعاتی که در دربار درست می شد به خارج از دربار می رسید و صفحات شب نامه ها را پر می کرد. در نگاه نویسندگان و خوانندگان این شب نامه ها، فقدان یک وارث به این معنی بود که ملکه معشوق هایی برای خودش دارد و کمدهای پر از لباسهای گرانقیمت در زمانه ای که مردم گرسنگی می کشند، برایشان سنگین بود.
تبلیغات انقلابی که روز به روز قوت می گرفت، این تصویر ملکه ای بی حیا و کودن را دستمایه قرار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید