اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

سرپرست فدراسیون بسکتبال منصوب شد به نقل از پایگاه خبری

سرپرست فدراسیون بسکتبال منصوب شد به نقل از پایگاه خبری

سرپرست فدراسیون بسکتبال منصوب شد
به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی در حکمی رمضانعالی دولو را به عنوان سرپرست فدراسیون بسکتبال منصوب کرد. در حکم وزیر ورزش ورزش و جوانان به دلو آمده است: با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماه 10 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست فدراسیون بسکتبال" منصوب می شوید. شایسته است، ضمن انجام امور جاری فدراسیون با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید. توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید