مسیر سبز
مسیر سبز

سرکشی دولت به حساب‌ بانکی یارانه‌ بگیران خبرگزاری مهر:

سرکشی دولت به حساب‌ بانکی یارانه‌ بگیران
خبرگزاری مهر:  معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت نام برای دریافت یارانه‌های نقدی به معنای اجازه یارانه بگیران به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی‌ آنها محسوب می شود، گفت: هیئت ویژه رسیدگی به شکایات افرادی که ثبت نام کرده اما یارانه به آنها تعلق نگرفته‌ است تشکیل می‌شود.

شاپور محمدی شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش در تشریح فرآیند ثبت نام یارانه نقدی گفت: افرادی که در دور جدید ثبت نام دریافت یارانه نقدی، اقدام نکرده‌ باشند، از اردیبهشت ماه دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد، اما در فروردین ماه یارانه به تمام یارانه بگیران پرداخت می‌شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تمام افرادی که در دور جدید ثبت نام کرده و توسط دولت برای دریافت یارانه نقدی تائید شوند، از اردیبهشت ماه یارانه دریافت می‌کنند، افزود: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی‌ آنها محسوب می شود.

وی از تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به شکایات افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده ولی در فاز دوم به آنها یارانه تعلق نگرفته باشد، در آینده خبرداد و افزود: دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد.

محمدی اضافه کرد: تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.

وی با اعلام اینکه یارانه پرداختی در فاز دوم هدفمندی تا زمان آغاز غربالگری و راستی‌آزمایی از سوی دولت به مردم ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: طول زمان غربالگری بستگی به شرایط اجرایی و تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی دارد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد خاطرنشان کرد: طبق قانون یارانه به معنای پول نفت نیست؛ بلکه قانون تأکید دارد یارانه مساوی هم پرداخت نشود و فقط به نیازمندان تعلق گیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید