هر روز!
هر روز!

سریال فرعی «مردگان متحرک» رکورد شکست : سریال فرعی «مردگان

سریال فرعی «مردگان متحرک» رکورد شکست : سریال فرعی «مردگان

سریال فرعی «مردگان متحرک» رکورد شکست
: سریال فرعی «مردگان متحرک» رکورد شکست
مینی-سریال «هراس از مردگان متحرک» (Fear the Walking Dead) دیروز شروع شد و در اولین قسمت اش، رکورد بازدیدکننده های سریال های تلویزیونی را شکست.
به گزارش «هراس از مردگان متحرک» مینی-سریالی است که در دنیای «مردگان متحرک» اتفاق می افتد. این سریال دیروز شروع شد و رکورد پر بازدیدترین سریال جدید تلویزیونی را شکست.
این مجموعه تلویزیونی شش قسمتی که داستانی فرعی برای سریال «مردگان متحرک» (The Walking Dead) است، توانست برای قسمت اول خود که دقیقه بود 10.1 میلیون بازدیدکننده دست و پا کند. این تعداد «هراس از مردگان متحرک» را در لیست مجموعههایی که قسمت اول شان بیشترین بازدیدکننده را داشته، در بالاترین مکان قرار می دهد.
رکورد قبلی به دست سریال Raising the Bar بود که در سال 2008 اولین قسمت اش 7.7 میلیون بازدید کننده داشت. سریال «هراس از مردگان متحرک» توانسته است رقم بسیار خوبی را برای خود ثبت کند، مخصوصا که هیچ کدام از قسمت های دو فصل اول سریال «مردگان متحرک» نتوانسته بودند به این مقدار بازدید کننده برسند.
البته این تعداد بالای بازدید کننده چنان هم بی دلیل نیست. این موضوع که «هراس از مردگان متحرک» یک مجموعه ی فرعی از مجموعه ای به بزرگی «مردگان متحرک» است، مهم ترین عامل در موفقیت آن بوده. با توجه به اینکه فصل بعدی سریال «مردگان متحرک» تا مهر شروع نمی شود، بینندگان زیاد آن سریال فعلا به دیدن «هراس از مردگان متحرک» روی آورده اند.
این مینی-سریال پیش درآمدی برای مجموعه ی اصلی است و داستان آن قبل از «مردگان متحرک» اتفاق می افتد.
قرار است «هراس از مردگان متحرک» حداقل تا دو فصل ادامه پیدا کند.
منبع: Digital Trends

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید