هر روز!
هر روز!

سریال نفس شیرین : سریال نفس شیرین : سریال

سریال نفس شیرین 
 : سریال نفس شیرین 
 : سریال

سریال نفس شیرین
: سریال نفس شیرین
: سریال نفس شیرین
: بازیگران سریال نفس شیرین

به گزارش : داستان سریال نفس شیرین
موضوع سریال نفس شیرین درباره اهدای عضو است و برای آشنایی بیشتر مردم با اهدای عضو تولید می شود. وزارت بهداشت نیز تمایلی به ساخت این اثر داشت و در شرایطی که قرار بود در قالب فیلم ویدئویی تولید شود، به دلیل بازخورد خوبی که از پخش تلویزیونی آن حاصل می شود تهیه کننده و مسئولین تصمیم گرفتند تا آن را به صورت مینی سریالی تولید کنند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید