هر روز!
هر روز!

سر خوردن روی مجسمه پیچ در پیچ! سر خوردن روی

سر خوردن روی مجسمه پیچ در پیچ! 
 سر خوردن روی

سر خوردن روی مجسمه پیچ در پیچ!
سر خوردن روی مجسمه پیچ در پیچ!
به نقل از مدآنلاین : شاید در نگاه اول به این موضوع پی نبرده باشید که این وسیله می تواند مجسمه ای برای زیبایی یک منظر شهری باشد و یا کاربرد دیگری دارد. دفتر معماری «لوپس فورست»  یک حلقه پیچ در پیچ برای یک زمین بازی در هامیکاتا ژاپن طراحی و ساخته است که ساختار آن از عناصر طبیعی است . این طرح با دو کاربرد مجسمه و وسیله ای برای سر خوردن بچه ها طراحی و ساخته شده است تا کودکان با وسیله ای متفاوت با آنچه دیده اند روبرو شده و لذت بازی با آن را تجربه کنند.
 برای ارسال اولین نظر کلیک کنید