مسیر سبز
مسیر سبز

سعدی افشار درگذشت خبرگزاری مهر: سعدی افشار تنها بازمانده

سعدی افشار درگذشت 
 خبرگزاری مهر: سعدی افشار تنها بازمانده

سعدی افشار درگذشت
 خبرگزاری مهر: سعدی افشار تنها بازمانده نسل سیاه‌بازی نمایش‌های ایرانی که طی سال‌های اخیر به دلیل بیماری وضعیت جسمانی مناسبی نداشت 30 فروردین‌ماه در سن 79 سالگی چشم از جهان فروبست.سعدی افشار که از بیماری پوکی استخوان و همچنین عفونت ریه رنج می‌برد و بارها به این دلیل در بیمارستان بستری شده بود و شرایط سختی را سپری می‌کرد جمعه 30 فروردین‌ماه در منزل خود چشم از جهان فروبست.

وی آخرین بازمانده از نسل سیاه‌بازی نمایش‌های ایرانی بود که در داخل و خارج از کشور هنرمندی صاحب جایگاه و شناخته شده بود. افشار به دلیل وضعیت جسمانی نامناسب طی سال‌های اخیر نتوانست مانند گذشته روی صحنه حضور پیدا کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید