مسیر سبز
مسیر سبز

سفیدپوستان آمریکا در اقلیت قرار گرفتند هفت صبح: سال گذشته

سفیدپوستان آمریکا در اقلیت قرار گرفتند 
 هفت صبح: سال گذشته

سفیدپوستان آمریکا در اقلیت قرار گرفتند
هفت صبح: سال گذشته سالی مهم در تاریخ آمریکا بود. طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده تعداد نوزادان سیاه پوست، هیسپانیک (اسپانیایی تبار و پرتغالی تبار) و دیگر قومیت های اقلیت آمریکایی در سال 2011 از سفیدپوستان غیرهیسپانیک جلو زده است.

این نخستین بار در تاریخ آمریکاست که اقلیت ها در میان نسل جدید آمریکا اکثریت را در دست گرفته اند. طبق داده های این اداره که به تازگی منتشر شده است، کمی بیشتر از نصف نوزادان به دنیا آمده در سال 2011 در آمریکا از اقلیت غیرسفیدپوست یا دورگه های چندنژادی بودند؛ یعنی 50/4 کودکان زیر یک سال که در مقایسه با 49/5 درصد در سال 2010 افزایش قابل ملاحظه را نشان می دهد.

از سوی دیگر با استناد به این داده ها درمی یابیم که 49/7 درصد از کودکان زیر پنج سال آمریکایی در سال 2011 از اقلیت ها یا دورگه بوده اند که نسبت به سال پیش از آن 0/7 درصد افزایش نشان می دهد.

روند رو به گسترش تنوع نژادی در جعیت آمریکا از مدت ها پیش از طرف جمعیت شناسان شناسایی شده بود اما آخرین آمارهای جمعیتی آمریکا نشان می دهد این تحول با چه سرعت و شدتی در حال تغییر دادن چهره آمریکاست.

در این میان مهم ترین تحول مربوط به هیسپانیک ها و آسیایی تبارها است که از سال 2000 بدین سو جمعیت شان بیش از 40 درصد رشد داشته است. این را مقایسه کنید با افزایش 1/5 درصدی جمعیت سفیدپوستان غیرهیسپانیک در برهه زمانی مشابه؛ با روند کنونی تا چندی دیگر سفیدپوستان در آمریکا به یک «اکثریت اقلیت» تبدیل خواهند شد. این جامعه در حال حاضر تنها 63/4 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند.

ویلیام فری، جمعیت شناس و کارشناس ارشد موسسه بروکینگز می گوید: «ما اکنون در نقطه عطفی به لحاظ تاریخی قرار داریم که نشان از تغییر چشمگیر در ساختار جمعیتی کشورمان در دهه های آینده دارد.»

در راستای آمارهای جدید ارایه شده از طرف اداره سرشماری ایالات متحده  کارشناسان مرکز تحقیقات پیو، تخمین می زنند تا سال 2050 جمعیت سفیدپوستان آمریکا به اقلیت تبدیل خواهد شد و تنها در حدود 47 درصد از کل جمعیت را تشکیل خواهد داد.

از سوی دیگر گزارش اداره سرشماری هم ضن تایید این روند و ادامه آن در آینده، پیش بینی کرده تحول مذکور زودتر، یعنی در سال 2042 رخ دهد. در این میان افزایش تعداد نوزادان غیرسفیدپوست تنها یکی از عوالم دخیل در این تغییر است.

 عامل دوم تغییر نسبت تولد به مرگ در میان سفیدپوستان غیرهیسپانیک است. به گزارش وال استریت ژورنال، در سال گذشته به ازای هر 1000 نفری که مردند تنها 1025 کودک متولد شدند، در حالی که این میزان برای دیگر اقلیت ها 3940 تولد به ازای هر 1000 مرگ بوده است.

زنان اقلیت آمریکایی در سنین پایین تر ازدواج می کنند و بیشتر بچه دار می شوند، به طوری که زنان هیسپانیک به طور متوسط 2/4 بچه به دنیا می آورند که در مقایسه با 1/8 بچه برای سفیدپوستان غیرهیسپانیک تفاوت زیادی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید